Archive for februari, 2009

Uppfinnarjockar

måndag, februari 23rd, 2009

Bilen

Jo, nu är uppfinnarjockarnas tidevarv inne! Nog kommer vi att få köra bil i framtiden, men inte på bensin, diesel eller etanol (vilket ju är en odlad energi och nu måste all åkermark gå åt till att odla mat för att mätta världens magar). Våra fordon måste drivas av energi från sol, vind och vatten, ja, och kanske häst. Kärnkraft? Glöm det! Där uranet bryts, förstörs mark och vatten långt från själva gruvan genom gifter och radioaktivitet och människor blir sjuka och missbildade. Dessutom är uran en ändlig resurs, det vill säga det tar slut.

Detta klimatets ödesår, då världens ledare i december samlas i Köpenhamn för att komma överens om planetens framtid, då är det verkligen hög tid att alla och en var seriöst tänker efter vad han eller hon kan göra för att minska utsläppen av växthusgaser i atmosfären. Och kom inte dragande med ”Indien och Kina” som ursäkt för att slippa ändra din livsstil! Dessa delar av världen har historiskt sett bidragit betydligt mindre med koldioxid i atmosfären, kommer att drabbas extremt mycket värre än vi i den ”rika världen” och därför gör de faktiskt många insatser för miljön!

Vi har tio år på oss att ställa om vår livsstil, sa forskarna för några år sedan. Åren går! Nu är det bråttom! Fram för uppfinnarjockarna!

Ja, och flyga bör man helst inte göra!

I’m a peaknic and I’m proud of it.