Archive for oktober, 2008

Fiskelycka

måndag, oktober 20th, 2008

Fiskelycka

 

En ny rapport om stora utsläpp av metan i Östsibiriska havet, pekar med all tydlighet på att vi måste inte bara hejda, utan sänka atmosfärens halt av koldioxid och andra växthusgaser. Orsaken till dessa ”metanskorstenar” är den globala uppvärmningen, vilken gör att permafrosten tinar upp och metan frigörs. (http://isss08.wordpress.com/

Vi måste ändra livsstil. Hur kul blir det? Stenåldern? Nej, då! Det finns massor av aktiviteter som fler människor bör upptäcka redan nu.