Vad världen behöver nu är intelligenta ledare

”Vad världen behöver nu är intelligenta ledare”. Det menade den nigerianske författaren Chinua Achebe för många år sedan. Med intelligenta menade Achebe realistiska och modiga ledare med sinne för adekvata åtgärder för att lösa problem samt, det absolut viktigaste, utan egenintresse.

Världen är översållad av allehanda ledare som hela tiden har i åtanke vad de bäst kan göra för att inte förlora väljare…

Hela artikel kan du läsa om du trycker på filen här nedan:

Vad världen behöver nu är intelligenta ledare

Comments are closed.