Klimatförändringen – en moralfråga

USA och Europa satsar allt vad tygen håller på biobränsle – för vi måste ju få köra bil! Ja, världens oljeproduktion kan ju ha nått sin topp och nu, eller 2010, vänder kurvan nedåt. Biobränsle av olika slag är svaret på två problem: 1) oljan blir dyrare och 2) vi måste minska på koldioxidutsläppen.

Så enkelt är det dock inte!

Vill du läsa hela artikeln så finner du den här nedan:

Klimatförändringen är en moralfråga- insändare

Comments are closed.