Den globala trippelkrisen

trippelkris-ny-omgjord

Resan från låg standard till hög standard, från kort livslängd till lång livslängd, från mycket manuellt arbete till höga teknologiska lösningar har haft ett pris. Vi i den rika världen är de största bovarna. Men priset får nu hela världen betala.

Vi har förbrukat mängder av olja, gas och kol för att få energi, vilket förorsakat klimatförändringar och global uppvärmning. Fossila bränslen har tagits upp ur jorden, förbränts och koldioxid skickats ut i atmosfären. Dessa naturresurser hotar ta slut och planeten blir allt varmare. Dessutom har vi förbrukat mängder av andra ändliga resurser som metaller. Med minskad tillgång på naturresurser, stiger priserna, fluktuerar priserna och det spekuleras. Det slår mot ekonomin. Energikrävande sektorer krisar och folk blir av med jobben. Köpkraften minskar, produktion av varor minskar och folk blir arbetslösa.

Ekonomisk kris, miljökris och naturresursernas kris är sammankopplade. Nu ska världsekonomin räddas med alla medel. Men lappar man i en av dessa tre sektorer utan hänsyn till de andra två, sabbar man i dessa och alla tre slår snart tillbaka med fasansfull kraft. Miljökrisen måste tas på fullaste allvar, ja, om man anser att barn och barnbarn ska ha en värld att leva i. Och det är bråttom. Världens politiker måste våga ta riktigt långsiktiga beslut, inte tänka i fyraårsperioder.

Nya jobb måste skapas, där man varken tär på de ändliga resurserna eller använder fossila bränslen och försämrar miljön. Ekonomin måste få en annan drivkraft än ständig tillväxt och maximerad vinst.

Att arbeta mindre, tjäna mindre, konsumera mindre, producera mindre, förstöra miljön mindre kan öka livskvalitén, då vi får mer tid för varandra.

Att ”konsumera sig ur den ekonomiska krisen”, som en del förespråkar, skapar inte ett hållbart samhälle, utan är lika med globalt självmord.  

 

 

Comments are closed.